Αρχική Σελίδα
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου, 2019

homeguide.com.cy

Η δημιουργία του χώρου στον οποίο ο κάθε ένας θέλει να ζήσει αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για το σύγχρονο άνθρωπο.

Η ομάδα του www.homeguide.com.cy, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες και τις τάσεις, έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό οδηγό- εργαλείο που παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση, συμβουλές και λύσεις για τη δημιουργία, την ανακαίνιση ή τη συντήρηση μιας κατοικίας.

Καλλιεργήστε την ευαισθησία, αντιμετωπίστε την υπερκινητικότητα, ενισχύστε την εμπιστοσύνη ... μάθετε την επίδραση των χρωμάτων για να φτιάξετε ένα παιδικό δωμάτιο που θα προσφέρει στο παιδί σας υγιές και χαρούμενο περιβάλλον.

Πληροφορίες σχετικά με το Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, το Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας, το Κοινοτικό Τέλος, το Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών, και το Τέλος Αποχέτευσης.

Η εταιρεία PARPIS & MICHAEL DEVELOPERS LTD ιδρύθηκε το 2000 από μετόχους με πολύχρονη πείρα και παράδοση στην Οικοδομική Βιομηχανία. Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας αποτέλεσαν μια εγγυημένη συνταγή που βοήθησε στην γρήγορη κατοχύρωση της εταιρείας ως μία από τις πιο αξιόλογες και αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα  ανάπτυξης γης, την ανέγερση και πώληση κυρίως οικιστικών μονάδων. Πρωταρχικοί στόχοι είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και κατασκευών με συνέπεια στην παράδοση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.