ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: mpec

Ταυτότητα

Η mpec είναι μια ομάδα από ειδικευμένους επαγγελματίες μηχανικούς που ειδικεύονται σε πολλούς κλάδους τεχνικού σχεδιασμού. Είμαστε μια ομάδα με δημιουργική στάση έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών μας με γνώμονες, τον άρτιο τεχνικό και μηχανολογικό σχεδιασμό τα αισθητικά αποτέλεσμα και το περιβάλλον. Οι τομείς τεχνολογίας που καλύπτουμε είναι: 

  • Ηλεκτρολογίας 
  • Μηχανολογίας 
  • Σχεδιασμού 
  • Ναυτομηχανικής 
  • Ναυπηγικής και 
  • Ενεργειακής Διαχείρισης/Απόδοσης  

Αυτό το ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας δίνει τη δυνατότητα στην mpec να προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν σχεδόν κάθε πτυχή της μηχανικής διαδικασίας, από την βελτίωση ή την επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων. 

Η mpec παρέχει υπηρεσίες τόσο σε εσωτερικό επίπεδο ή στις εξωτερικές εγκαταστάσεις, ανάλογα με τη φύση του έργου και τις απαιτήσεις του πελάτη. Στην mpec είμαστε πάντα ευέλικτοι για να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας. 

Πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση και επιτυγχάνουμε αυτό το στόχο με το να είμαστε πάντα στο προσκήνιο της τεχνολογίας μέσω της κατάρτισης και ανάπτυξης του προσωπικού μας. 

Αξίες 

Στην mpec οδηγός μας είναι οι αξίες μας και αυτές καθορίζουν τους στόχους μας. 

Άριστη μηχανική. Με την εφαρμογή προηγμένων και καινοτόμων τεχνολογιών βελτιωνόμαστε συνεχώς. Αναζητούμε νέες προκλήσεις και βασίζουμε τις περισσότερες από τις δραστηριότητές μας σε λογισμικά πακέτα ανεπτυγμένα από εμάς. 

Σφαιρική προσέγγιση. Στην mpec προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις, ενσωματώνοντας όλες τις πτυχές μηχανικού σχεδιασμού και ελαχιστοποιώντας έτσι τις παρερμηνείες, το κόστος και τις καθυστερήσεις των αποφάσεων μεταξύ των διαφορετικών κλάδων. 

Δεοντολογία. Η αδιαπραγμάτευτη εντιμότητα, η δίκαιη αντιμετώπιση αποτελούν τους πρωταρχικούς μας στόχους και φωτίζουν τη διαδρομή μας. 

Ασφάλεια. Είμαστε αφοσιωμένοι στο σχεδιασμό ασφαλών συστημάτων με την εφαρμογή όλων των σχετικών κανονισμών εμπλουτισμένων την εμπειρία του προσωπικού μας. 

Απόδοση και ακρίβεια. Με ορθολογισμό και βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις. 

Περιβάλλον 

Στην mpec όλες μας προσπάθειές μας στοχεύουν στη δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων. Επειδή αναγνωρίζουμε τις δυνατές επιπτώσεις της φύσης της δουλειάς μας στο περιβάλλον, είμαστε αφοσιωμένοι στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής αειφόρας διαχείρισης και ανάπτυξης και στα σχέδιά μας. Εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι πελάτες μας έχουν επίγνωση των περιβαλλοντικών ευθηνών τους και προτείνουμε τη χρήση των πιο ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων. 

Ως μέρος της συνεχούς δέσμευσής μας για μείωση των επιπτώσεων μας στο περιβάλλον, διεκπεραιώνουμε όλες τις εσωτερικές μας διαδικασίες χωρίς τη χρήση χαρτιού. Στην mpec όλες οι διαδικασίες, η αλληλογραφία μας, και η τιμολόγηση πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, μειώνοντας έτσι τα απόβλητα μας και βοηθώντας τη διατήρηση του οικοσυστήματος για τις μελλοντικές γενιές. Η επένδυση σε αύτη τη τεχνολογία επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και ευελιξία όσον αφορά την προσαρμογή των υπηρεσιών μας ως προς ανάγκες των πελατών μας. 


Φωτογραφικό Υλικό
Previous
Σελίδα:
Next
Διεύθυνση:
Μιχαήλ Ηρακλέους 70, 4101, Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός
e: mpec@primehome.com
w: www.mpec-group.com
t: 25723330
f: 25727209