|
|
Κεραµείο Κακογιάννης
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Κεραµείο Κακογιάννης

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1986 από τον κ. Νίκο Κακογιάννη ο οποίος διαθέτει µία τεράστια εµπειρία στον χώρο της κεραµοποιϊας από το 1960 µε επιχειρήσεις τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στην Βιοµηχανική Περιοχή Νήσου σε ιδιόκτητη έκταση 40.000 m².

H τεχνολογική αναβάθµιση της Εταιρίας ξεκίνησε από το 1993 και ολοκληρώθηκε το 2007 µε πλήρη αυτοµατοποίηση όλων των διεργασιών παραγωγής.

Ο άριστος συνδυασµός της κορυφαίας τεχνολογίας µε την επιστηµονική κατάρτιση του προσωπικού µας, μας καθιέρωσαν στην πρωτοπορία στον χώρο της κεραµοποιϊας στον τόπο µας.

Σκοπός  της εταιρίας είναι ο σχεδιασµός και η παραγωγή δοµικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται µε συνεχή έρευνα και σχολαστική επιλογή των πρώτων υλών.

Είµαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι µε την προστασία του περιβάλλοντος και όλα µας τα προϊόντα είναι οικολογικά.

Οι ανάγκες για µείωση των εκποµπών CO² στην ατµόσφαιρα µας οδήγησαν στο σχεδιασµό µιας νέας σειράς Θερµοµονωτικών προϊόντων µε µεγάλη εξοικονόµηση στην κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων.

Η Εταιρία είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001 και ISO 14001.

Φωτογραφικό Υλικό
Διεύθυνση:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ, 1644, Νήσου, Λευκωσία
e: kakbrick@spidernet.com.cy
w: www.kakoyiannisbricks.com
t: 22481368
f: 35722485695
Κατηγορίες: