|
|
Γ. Τρίκκης & Υιοί ΛΤΔ
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Γ. Τρίκκης & Υιοί ΛΤΔ

 

Η εταιρεία Γ. Τρίκκης & Υιοί ΛΤΔ ιδρύθηκε το 1961 και καθιερώθηκε στην Κυπριακή αγορά ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας-διανομέας γυαλιού. Το 2005 ιδρύεται η θυγατρική Trikkis Energy και αρχίζει ουσιαστικά η δραστηριοποίηση της εταιρείας μας στον τομέα των τεχνολογιών εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα με την μελέτη, εισαγωγή, διανομή, εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι διεθνής πιστοποιήσεις (ISO:9001:2008) σε συνδυασμό με την πείρα, την αξιοπιστία και την συνεργασία της εταιρείας με κορυφαίους ευρωπαίους προμηθευτές μας καθιέρωσε ως μία εκ των πρωτοπόρων εταιρειών στον τομέα των ΦΒ.

Στις τάξεις του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας μας εντάσσονται επιστήμονες-μελετητές του ΕΤΕΚ, καθώς και έμπειροι τεχνικοί φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, γεγονός που εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία μας στο Κυπριακό γίγνεσθαι.

Με το ξεκίνημα το 2012 εγγράφεται σαν εταιρεία η G. Trikkis & Sons Engineering Ltd και αρχίζει την λειτουργία της η νέα ιστοσελίδα www.trikkisenergy.com η οποία λειτουργεί σαν η πηγή γνώσης εξειδικευμένης και τεχνολογίας προηγμένης για την μέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, με πολύ πληροφόρηση, μοντέλα σχεδιασμού και υπολογισμού των κερδών σας από ένα ΦΒ σύστημα και πωλήσεις μέσω διαδικτύου.

Φωτογραφικό Υλικό
Previous
Σελίδα:
Next
Κεντρικό Κατάστημα:
Γαλιλαίου 44, 3011, Λεμεσός
e: thesource@trikkisenergy.com
w: www.trikkisenergy.com
t: 25577552
f: 25565024
Κατηγορίες: